מרור ימי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Sonchus maritimus