מרור ימי תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Sonchus maritimus