אליסון חרוטי תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Alyssum szovitsianum