אורן הצנובר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pinus pinea