סומקן המשי תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Onosoma sericea