פרע מסולסל תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Hypericum triquetrifolium