חמציץ נטוי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Amikam Shoob  
 
Oxalis pes-caprae