פרתניון אפיל תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Parthenium hysterophorus