פרתניון אפיל תמונה הבאה  © Photo: Yehuda Marta  
 
Parthenium hysterophorus