פיקוס השיקמה תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Ficus sycomorus