מרווה ארץ-ישראלית מושב גמזו, מאי תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Salvia palaestina