אצבען מאדים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Digitaria sanguinalis