אצבען מאדים תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Digitaria sanguinalis