איכהורניה עבת-רגל , ספטמבר תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Eichhornia crassipes