פשתנית ארם צובא תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Linaria chalepensis