פשתנית ארם צובא תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Linaria chalepensis