טופח ספרדי תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Lathyrus clymenum