חיננית הבתה , ינואר תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Bellis sylvestris