שום לבן-קליפות תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Allium albotunicatum