מישויה פעמונית תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Michauxia campanuloides