געדה מפושקת תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Teucrium divaricatum