סביון ההרים רכבל עליון בחרמון, 8.08 תמונה הבאה  © Photo: Erga Aloni  
 
Senecio doriiformis