צפורנית הלבנון © Photo: Erga Aloni  
 
Silene libanotica