ברזילון הלבנון תמונה קודמת  © Photo: Mike Livne  
 
Sideritis libanotica