ברזילון הלבנון תמונה הבאה  © Photo: Mike Livne  
 
Sideritis libanotica