יערה איטלקית נאות קדומים , 2-2016 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Lonicera etrusca