סולנום זיתני , אמת חובב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Solanum elaeagnifolium