זוגן השיח מכתש רמון, מאי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Zygophyllum dumosum