בר-לוע סיני תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Lindenbergia sinaica