סקליגריה כרתית תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Scaligeria napiformis