לוטוס מדברי תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Lotus lanuginosus