עפעפית שרועה תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Kickxia elatine