עפעפית שרועה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Kickxia elatine