סיסנית הבולבוסין תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Poa bulbosa