עירית גדולה , אפריל תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Asphodelus ramosus