גזר זהוב תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Daucus aureus