תלתן משולחף חרמון, מאי תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Trifolium physodes