גלדן סמרני תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Elytrigia juncea