שום קולמן "עמק השומים" ליד באר שבע, יוני תמונה הבאה  © Photo: Oz Golan  
 
Allium kollmannianum