שעורת העכבר © Photo: Amikam Shoob  
 
Hordeum glaucum