מישויה פעמונית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Michauxia campanuloides