דבקה דקיקה © Photo: Erga Aloni  
 
Galium setaceum