לוענית מצויה תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Scrophularia xanthoglossa