משיין גלילי תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Imperata cylindrica