קוטב דו-זיזי תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Tribulus bimucronatus