מניפנית גרוזית תמונה הבאה  © Photo: Oz Golan  
 
Lallemantia iberica