אספסת מקומטת תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Medicago rugosa