משיין גלילי תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Imperata cylindrica