אורן ירושלים תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Pinus halepensis