פרג אגסני תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yehuda Marta  
 
Papaver  umbonatum